Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu wynikającym zarówno z doświadczenia klinicznego jak i badań naukowych, że ludzka psychika  jest w dużym stopniu zależna od charakteru relacji z innymi ludźmi w różnych grupach, w których upływa nasze życie, poczynając od grupy rodzinnej. Grupa terapeutyczna jest zatem naturalnym środowiskiem poznawania i naprawiania nieskutecznych, będących przyczyną trudności i cierpienia sposobów nawiązywania i rozwijania relacji z innymi ludźmi.

Psychoterapia grupowo-analityczna jest odmianą zarówno terapii grupowej jak i terapii psychoanalitycznej. Łączy czynniki terapeutyczne wynikające z terapii grupowej z psychoanalitycznym rozumieniem i badaniem nieświadomości.

Objawy i inne psychiczne dolegliwości ustępują w miarę jak swobodna rozmowa w grupie, która, dzięki odpowiednim działaniom terapeuty,  stopniowo obejmuje coraz szersze obszary doświadczenia psychicznego uczestników, czyni je bardziej dostępnym i zrozumiałym.   Sam proces wspólnego poznawania życia psychicznego swojego i innych ludzi zostaje uwewnętrzniony i pozwala lepiej i bardziej satysfakcjonująco radzić sobie z życiem w przyszłości.

Unikalność grupowej psychoterapii polega na możliwości aktywnego uczestniczenia w wielu relacjach i jest doskonałą okazją do badania własnych trudności interpersonalnych takich jak: wycofanie, nadmierna zależność, obawa przed autorytetami itp.

Spotkania grupowe odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 1,5h. Grupa najczęściej liczy 6-9 osób.