Indywidualna psychoterapia psychoanalityczna

Ten rodzaj psychoterapii opiera się na teorii i klinicznych doświadczeniach psychoanalizy. Polega na rozmowie mającej pomóc pacjentowi w rozumieniu jego świata wewnętrznego, na badaniu przyczyn jego problemów emocjonalnych i wprowadzaniu zmian w różnych obszarach życia.

Warunki psychoterapii ustalane są indywidualnie, w rozmowie z psychoterapeutą. Spotkania psychoterapeutyczne odbywają się w stałych terminach z częstotliwością od jednej do trzech sesji w tygodniu w zależności od potrzeb i możliwości. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut.

Psychoanaliza

Jest dziedziną nauki poświęconą badaniom ludzkiej psychiki. Oparte na niej leczenie psychoanalityczne ma na celu pomoc pacjentowi w badaniu i przepracowywaniu głębokich, często nieświadomych problemów emocjonalnych. Dzięki temu możliwy jest dalszy rozwój psychiczny, większa znajomość siebie, pełniejsze życie i ustąpienie lub zmniejszenie siły objawów.

50-minutowe sesje odbywają się dzień po dniu, cztery, pięć razy w tygodniu, co nadaje ciągłość procesowi terapeutycznemu, stwarza stabilne, bezpieczne warunki umożliwiające wnikliwą pracę. Podczas sesji psychoanalityk z pacjentem rozmawiają ze sobą, jeden próbuje zrozumieć drugiego.

Pozycja leżąca, jaką zajmuje pacjent na kozetce, ułatwia swobodne skojarzenia i stopniowe osiąganie coraz większej spontaniczności.