Joanna Skowrońska

Jestem treningowym analitykiem grupowym i superwizorem oraz członkiem Zespołu Szkolącego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” a także Certyfikowanym Psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyłam szkolenie dla superwizorów w Instytucie Analizy Grupowej w Londynie: Using Group as a Medium of Superwision i jestem członkiem Zespołu Szkolącego w tym kursie.

Prowadzę małe terapeutyczne grupy analityczne i psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną oraz terapię rodzinną i małżeńską. Jestem konsultantem organizacji, specjalizuje się w prowadzeniu długoterminowych grup wspomagających pracę zespołów ośrodków i oddziałów terapeutycznych.

Interesuję się czynnikami kształtującymi relacje pomiędzy ludźmi i możliwościami zastosowania małych grup analitycznych w różnych kontekstach społecznych.

Napisałam rozdziały poświecone zastosowaniu grupowo-analitycznej psychoterapii w: Koncepcja przywiązania, od teorii do praktyki klinicznej pod redakcją B. Józefik i G. Iniewicza (WUJ 2008)oraz w Psychoterapia analityczna, formy grupowe pod redakcja dr. J. Pawlika (ENETEIA 2009).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Group Analytic Society (London) i EGATIN.

Mam aktualnie wolne miejsca w grupie terapeutycznej, spotkania odbywają się w poniedziałaki i czwartki o 19.00. Konsultacje do grupy: poniedziałki 17.30.