Marcin Micorek

Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Resocjalizacji i Rewalidacji WSPS w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz podyplomowe szkolenie w zakresie indywidualnej i grupowej psychoterapii analitycznej w IGAR . Jestem członkiem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, posiadam Certyfikat Analityka Grupowego i certyfikat psychoterapeuty IGAR. Obecnie jestem trakcie podyplomowego szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji analityka szkoleniowego i superwizora IGAR. Prowadzę psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną i grupową.