Standardy szkoleniowe i etyczne

Wszyscy członkowie zespołu są analitykami grupowymi i pracownikami Instytutu Analizy Grupowej ‚Rasztów’.

Swoją praktykę psychoterapeutyczną prowadzą zgodnie ze standardami Instytutu oraz European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.), której Instytut jest członkiem.

Ponadto każdy z członków zespołu stosuje się do standardów tych Towarzystw, do których należy. Są to m.in.:

Przeczytaj kodeks etyczny Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”».

Możliwość komentowania jest wyłączona.